Student of the Month September/ Gaeilgeoir na Míosa Méan Fómhair

We are delighted that boys and girls have settled back to school so well in September and teachers have noticed the hard work and enthusiasm of all children from Junior Infants to Sixth Class. Congratulations to the pupils who have earned their Student of the Month Certificate and Gaeilgeoir na Míosa Testas for September.

 

Gaeilgeoir na Míosa Méan Fómhair

 

D’oibrigh na páistí seo a leanas go dian trí mhéan na Gaeilge agus bhí siad an-díograiseach ag labhairt Gaeilge sa rang agus sa chlós. Comhghairdeas leo!

 

Naíonáin Shoisir Ms Smyth- Sadie McEvoy Jean

Naíonáin Shoisir Ms Halpenny- Isobel Yore Sweeney

Naíonáin Shinsir Ms Halpenny- Jack Flanagan

Rang a hAon Ms O’Rourke- Conor Halpenny

Rang a Dó Ms Mulroy- TJ Yore

Rang a Trí Ms Moore- Sam Cassidy

Rang a Ceathair Ms Lambert- Lilly Sharkey

Rang a Cúig Ms Rodgers- Taylor Corrigan

Rang a Cúig Mr McComish- Evan Keenan

Rang a Sé Mr Smyth- Oisín Gallagher

 

Féachaigí ar na griangrafanna anseo.

 

Student of the Month September

 

Well done to the following pupils on receiving their Student of the Month Certificates. Keep up the good work.

 

Junior Infants Ms Smyth- Eve Tuite

Junior Infants Ms Halpenny- Senan Egan

Senior Infants Ms Halpenny-Hannah McEvoy

First Class Ms O’Rourke-Daire Fallon

Second Class Ms Mulroy-Chloe Agnew

Third Class Ms Moore- Kayla Kennedy

Fourth Class Ms Lambert- Caolán Corr

Fifth Class Ms Rodgers- Conor Maguire

Fifth Class Mr McComish- Senan Dolan

Sixth Class Mr Smyth- Dylan Keogh

The overall winner of the Hamilton Trophy for September is Dylan Keogh.

Photographs can be viewed here.