Student of the Month October/ Gaeilgeoir na Míosa Deireadh Fómhair

Tá súíl agam go raibh sos deas agaibh. Bhíomar ag tnúth leis na torthaí seo don chomórtas  ‘Student of the Month’ agus ‘Gaeilgeoir na Míósa’ don mhí Deireadh Fómhair. Comhghairdeas do na páistí gio léir.

Naíonáin Shoisir Ms Smyth- Aoife Watters

Naíonáin Shinsir Ms Doherty- Laura Lily McEneaney

Rang a hAon Ms O’Rourke- Chloe Agnew

Rang a Dó Ms Halpenny- Emma Donegan

Rang a Trí Ms Moore- Caolán Corr

Rang a Ceathair Ms Lambert- Tegan Maguire

Rang a Ceathair Ms Bermingham- Killian Hand

Rang a Cúíg Mr McComish- Cian McQuillan

Rang a Sé Mr Smyth- Deirbhile Morgan

Féachaigí ar na grianghrafanna anseo.

 

Congratulations to the following pupils who were awarded their certificates for October Student of the Month.

Junior Infants Ms Smyth- Aoife Watters

Senior Infants Ms Doherty- Isaac Arthurs

First Class Ms O’Rourke- Evan Reilly

Second Class Ms Halpenny- Noah O’Connor

Third Class Ms Moore- Niamh McQuillan

Fourth Class Ms Lambert- Killian McKeown

Fourth Class Ms Bermingham- Thomas Devin Healy

Fifth Class Mr McComish- Sofia Bachvalova

Sixth Class Mr Smyth- Dearbhla Breen.

Take a look at our photographs here.

A very big ‘Well Done’ to Thomas Devin Healy who is the overall Student of the Month in October.