Student of the Month November/ Gaeilgeoir na Míosa Mí na Shamhna

Comhghairdeas do ghach duine sa Scoil Naomh Peadair as an obair den scoth don mhí seo. Táim lán- bhuíoch as an iarracht sarmhaith ó pháisí agus ón bhfoireann scoile chun gach lá a bheith áthasach agus spraoimhar. Seo iad na buaiteoirí sa chomórtas Gaeilgeoir na Míosa i Mí na Shamhna.

Naíonáin Shoisir Ms Smyth- Patrick Thornton

Naíonáin Shinsir Ms Doherty- Patrick McKeown

Rang a hAon Ms O’Rourke- William Whyte

Rang a Dó Ms Halpenny- Oliver Phillips

Rang a Trí Ms Moore- Makar Bachvalov

Rang a Ceathair 1 Ms Lambert- Taylor Corrigan

Rang a Ceathair 2 Ms Bermingham- Senan Dolan

Rang a Cúig Mr McComish- Ruby Curran

Rang a Sé Mr Smyth- Ross Keenan

Féachaigí ar na griangrafanna anseo.

Congratulations to all pupils on working so hard for the month of November. It has been a challenging month but the pupils and staff have displayed great tenacity, humour and resilience in their ‘Can Do’ attitude. Well done to everyone and keep up the good work. A special congratulations to the following pupils on attaining Student of the Month for November.

Junior Infants Ms Smyth- Fionn McArdle

Senior Infants Ms Doherty- Charlie McShane

First Class Ms O’Rourke- Paige McEvoy Jean

Second Class Ms Halpenny- Ella Farrelly

Third Class Ms Moore- Hannah Sweeney Yore

Fourth Class 1 Ms Lambert- Conor Maguire

Fourth Class 2 Ms Bermingham- Leona Caffrey

Fifth Class Mr McComish- Senan Dolan

Sixth Class Mr Smyth- Lee McNally

We are delighted to announce that the overall winner of the Hamilton Trophy this month is 

Lee McNally- Sixth Class.

Photographs can be viewed here.