Student of the Month November/ Gaeilgeoir na Míosa Mí na Shamhna

Congratulations to the boys and girls who received certificates for their excellent work in the month of November. Keep up the good work.

November Student of the Month

Junior Infants Ms Smyth – Ana Crosby
Junior Infants Ms Halpenny – AJ Lawlor
Senior Infants Ms Halpenny – Milena Lukoseviciute
First Class Ms O’Rourke – Oisín Mulligan
Second Class Ms Mulroy – Leia Crosby
Third Class Ms Moore – Noah O’Connor
Fourth Class Ms Lambert – Sarah Hand
Fifth Class Mr McComish – Jacob Milligan
Fifth Class Ms Rodgers – Tegan Maguire
Sixth Class Mr Smyth – Ryan Martin

The overall winner of the Hamilton Trophy this month is Tegan Maguire in 5th class- Ms Rodgers.

Photographs can be viewed here

Mí na Shamhna Gaeilgeoirí na Míosa

Comhghairdeas do na páistí seo a leanas a bhuaigh teastais i Mí na Shamhna. Bhí an caighdeán Ghaeilge ar fheabhas i rith na míosa. Bualadh bos dóibh go léir.

Naíonáin Shoisir Ms Smyth – Leo Gibson
Naíonáin Shoisir Ms Halpenny – Aoife Downey
Naíonáin Shinsir Ms Halpenny – Lily Neary
Rang a hAon Ms O’Rourke – Fiadh Preston
Rang a Dó Ms Mulroy – Dylan Halpenny
Rang a Trí Ms Moore – Ella Farrelly
Rang a Ceathair Ms Lambert – Kaylem Thornton
Rang a Cúig Mr McComish – Oisín Finnegan
Rang a Cúig Ms Rodgers – Aron Kinahan
Rang a Sé Mr Smyth – Caleb Arthur

Féachaigí ar na griangrafanna anseo.