Student of the Month March/ Gaeilgeoir na Míosa Mí na Márta

Bhí spórt agus spraoi againn i Scoil Naomh Peadar i rith Mhí na Márta le Lá Domhanda na Leabhar, Lá Glas, Lá Lus an Chromchinn srl. Bhí na páistí gnóthach ar fad agus bhí gach duine ag déanamh a ndícheall Gaeilge a labhairt. Fiú bhí Rang a hAon ag canadh amhrán speisialta dúínn, ‘Ní Neart Go Cur Le Chéile’ ( There’s Strength in Numbers). Nach bhfuil an fhírinne acu.

Seo iad na buaiteoirí do Ghaeilgeoir Na Míosa an mhí seo:

Naíonáin Shoisir Ms Smyth- Aida Matthews
Naíonáin Shinsir Ms Doherty- Marti Stewart
Rang a hAon Ms O’Rourke- TJ McKennaYore
Rang a Dó Ms Halpenny- Rían Watters
Rang a Trí Ms Moore-Jenna McGorrian
Rang a Ceathair A Ms Lambert-Sadhbh O’Connor
Rang a Ceathair B Ms Bermingham- Oisín Finnegan
Rang a Cúig Mr McComish- Oisín Gallagher
Rang a Sé Mr Smyth- Paul Matthews
Féachaigí ar na griangrafanna anseo:
https://drive.google.com/drive/folders/1AhCMUL8EDmu3PJOu8NaW_S5vUMGzRXLc?usp=sharing

Congratulations to the following pupils on receiving Student of the Month in March.
Junior Infants MsSmyth- Kai Hamill
Senior Infants Ms Doherty- Saoirse Cleary
First Class Ms O’Rourke- Niamh Murphy
Second Class Ms Halpenny- Ryan Malone
Third Class Ms Moore- Donnacha Devlin
Fourth Class A Ms Lambert- Tegan Maguire
Fourth Class B Ms Bermingham- Sabina Zenderowska
Fifth Class Mr McComish- Aodhán Grimes
Sixth Class Mr Smyth – Ryan Kelly

Photographs of winners can be viewed here.
https://drive.google.com/drive/folders/1AmfhBUaRQ9LkLoPO32JKuQT3EPfBvMI_?usp=sharing

The overall winner for the Hamilton Trophy in March is Mark Kelly, 6th class.