Student of the Month/ Gaeilgeoir na Miosa March 2021

We are delighted to announce the winners of Student of the Month and Gaeilgeoir na Míosa for the month of March. All pupils have returned to school and the staff and parents are so proud of each child at St Peter’s NS.  You have shown goodwill and kindness to your friends on your return to school and so many of you have expressed your gratitude to staff members for ensuring your happiness and safety at school. We look forward to seeing you on  Monday 12th April and hope the last term at our school will give you an opportunity to create more happy memories with your classmates.

Comhghairdeachas do na páistí seo a leanas a bhí ag obair sar-mhaith trí mheán na Gaeilge i Mí na Márta. Bhaineamar go léir sult as Seachtain na Gaeilge agus bhí an-spórt againn ag damhsa agus ag canadh i gclós na scoile. Ná deán dearmad ar na h-amhráin atá ar eolas agaibh anois, Hócaí Cócaí agus An Laoch Geranimo ( Rang a Trí- Rang a Sé).

Gaeilgeoir na Míosa

Naíonáin Shoisir Ms Lambert- Charlie McShane

Naíonáin Shinsir Ms Doherty- James Neary

Rang a hAon Ms Smyth- Estera Zenderowska

Rang a Dó  Ms McArdle- Doireann Neary

Rang a Trí Ms Moore- Sabina Zenderowska

Rang a Trí Ms Bermingham- Dylan Dullaghan

Rang a Ceathair Ms Halpenny- Cian McQuillan

Rang a Cúíg Mr McComish- Grace Carey

Rang a Sé Ms Keane- Malachy Breen

Féachaigí ar na grianghrafanna de na buaiteoirí anseo.

 

Student of the Month March 2021

Junior Infants Ms Lambert- Laura Lily McEneaney

Senior Infants Ms Doherty- William Whyte

First Class Ms Smyth-Saoirse Fallon

Second Class Ms McArdle- Christopher Neary Tyhuis

Third Class Ms Moore- Fionn Reilly

Third Class Ms Bermingham- Lauren Matthews

Fourth Class Ms Halpenny-Aoibheann Boyle

Fifth Class Mr McComish-Sophie Cassidy

Sixth Class Ms Keane-Jamie McGuinness

 

Hamilton Trophy

Overall Winner of the Month- Second Class Ms McArdle- Christopher Neary Tyhuis

Photograph of winners can be viewed here.