Student of the Month February / Gaeilgeoir na Míosa Feabhra

Student of the Month February/ Gaeilgeoir na Míosa Feabhra

 

Bhí na páistí uilig sarmhaith ag labhairt Gaeilge, ag léamh agus ag scríóbh trí mhéan na Gaeilge, fiú ag cleachtadh na céimeanna damhsaíochta don Lá Glas i rith mí na Feabhra. Comhghairdeas do na páistí seo a leanas a fuair teastais as a gcuid oibre den scoth i nGaeilge.

Naíonáin Shoisir Ms Smyth – Jack Flanagan

Naíonáin Shinsir Ms Doherty – Alex Campbell

Rang a hAon Ms O’Rourke – Luke O’Connor

Rang a Dó Ms Halpenny- Jenna Mulligan

Rang a Trí Ms Moore – Iris Kinahan

Rang a Ceathair Ms Lambert- Evan Farrelly

Rang a Ceathair Ms Bermingham – Maya Hearty

Rang a Cúíg Mr McComish – Michaela Malone

Rang a Sé Mr Smyth – Ryan Smyth

Féachaigí ar na griangrafanna anseo.

 

Well done to the following students who have been awarded their certificates in February for their excellent work ethic and positive attitude at St. Peter’s N.S.

Junior Infants Ms Smyth- Ben Campbell

Senior Infants Ms Doherty- Ellen Shields

First Class Ms O’Rourke- Patrick Mulligan

Second Class Ms Halpenny- Adam Byrne

Third Class Ms Moore- Sarah Hand

Fourth Class Ms Lambert- Lily Byrne

Fourth Class Ms Bermingham- Conall McKenna Yore

Fifth Class Mr McComish- Tommy Everard

Sixth Class Mr Smyth- Jaymee Martin

The overall Student of the Month to receive the Hamilton Trophy is Patrick Mulligan- First Class.

Comhghairdeas.

Photographs can be viewed here.